HOME PAGE

Tại sao chọn VNUK?

Chúng tôi vinh hạnh là trường Đại học đầu tiên tại Đà Nẵng chính thức phát triển chương trình đào tạo khởi nghiệp hệ 4 năm, song song với chương trình chính quy. Chúng tôi cam kết:

  • Chương trình thiết kế đặc biệt, thực tế.
  •  Đội ngũ mentor là doanh nhân khởi nghiệp thành công và có nhiều kinh nghiệm.
  • Kết nối bạn đến hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam và quốc tế.
  •                                 Tìm hiểu thêm!

 Ai nên tham gia?

Bạn đang băn khoăn liệu mình có thể trở thành thành viên của trung tâm Khởi nghiệp VNUK?
Chúng tôi khuyến khích tất cả cá nhân / nhóm mong muốn khởi nghiệp hoặc phát triển hơn nữa doanh nghiệp hiện tại của mình

 •  Hãy đến để được truyền cảm hứng
 •  Hãy tham gia để được hỗ trợ – kết nối và chia sẻ.
        Tìm hiểu thêm!

Quy trình lựa chọn

Bạn mới ghé thăm trang này?

Click xem ngay để biết quy trình xét tuyển / ứng tuyển của chúng tôi nhé!

Sinh viên khởi nghiệp. Tại sao không?

Khởi nghiệp khi còn là sinh viên có thể không phải là con đường của nhiều người, tuy nhiên có những lý do để khẳng định rằng trường học là nơi tuyệt vời để bắt đầu kinh doanh…
 • Trường học là nơi thúc đẩy sự sáng tạo
 • Đó là thời điểm tốt nhất để thất bại
 • Trường học là nơi để bù đắp những kiến thức còn thiếu
 • Nơi tuyệt vời để tìm “nhân tài giá rẻ” và các chuyên gia cố vấn

Đọc thêm

[wc_kc_section_title _id="262659" wc_section_title="Các khóa học của chúng tôi" wc_section_title_description="SMOjeSB0w6xtIGtow7NhIGjhu41jIHThu5F0IG5o4bqldCBkw6BuaCBjaG8gYuG6oW4="][wc_kc_courses _id="732777" wc_course_group="default"]
[wc_kc_section_title _id="482817" wc_section_title="Đội ngũ Mentors truyền cảm hứng" wc_section_title_description="Q2jDum5nIHTDtGkga+G6v3QgbuG7kWkgYuG6oW4gduG7m2kgbmjhu69uZyBkb2FuaCBuaMOibiB0aMOgbmggxJHhuqF0IHbDoCBjaHV5w6puIGdpYSBow6BuZyDEkeG6p3UgduG7gSBraOG7n2kgbmdoaeG7h3Au"][wc_kc_our_teachers _id="17380" wc_ourteachers_display_type="show_carousel" wc_ourteachers_display_group="default"]
[wc_kc_section_title _id="575253" wc_section_title="Sự kiện sắp tới của chúng tôi" wc_section_title_description="xJDhu6tuZyBi4buPIGzhu6Egbmjhu69uZyBz4buxIGtp4buHbiBo4bqlcCBk4bqrbiBj4bunYSBjaMO6bmcgdMO0aSEg"][wc_kc_events_box _id="364288" wc_eventsbox_type="carousel_type" wc_eventsbox_columns="two_columns" wc_eventsbox_limit="6" wc_eventsbox_group="event-vnuk"]
[wc_kc_section_title _id="879819" wc_section_title="Khởi nghiệp Việt Nam và thế giới." wc_section_title_description="xJDhu6tuZyBi4buPIGzhu6Egbmjhu69uZyB0aW4gdOG7qWMga2jhu59pIG5naGnhu4dwIG3hu5tpIG5o4bqldCB0cm9uZyB2w6Agbmdvw6BpIG7GsOG7m2Mu"][wc_kc_events_box _id="165259" wc_eventsbox_type="carousel_type" wc_eventsbox_columns="two_columns" wc_eventsbox_limit="6" wc_eventsbox_group="event-ngoai-vnuk"]
[wc_kc_highlight_banner _id="273803" wc_highlight_image="395" wc_highlightbox_title="SỨ GIẢ TRUYỀN CẢM HỨNG – NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH" wc_highlight_process="eyIxIjp7IndjX3Byb2Nlc3NfaGVhZGluZyI6Ikvhur90IG7hu5FpIMSR4buDIMSRxrDhu6NjIHRydXnhu4FuIG5ndeG7k24gY+G6o20gaOG7qW5nLiIsIndjX3Byb2Nlc3NfZGVzY3JpcHRpb24iOiJUbWpodTY5dVp5Qmp3NkoxSUdOb2RYbmh1NGR1SUhSMWVlRzdoM1FnZHVHN25Xa2dZK0c3cDJFZ1pHOWhibWdnYm1qRG9tNGdkR2pEb0c1b0lNU1I0YnFoZENFPSJ9LCIyIjp7IndjX3Byb2Nlc3NfaGVhZGluZyI6IlRoYW0gZ2lhIMSR4buDIMSRxrDhu6NjIGNoaWEgc+G6uyB2w6AgaOG7lyB0cuG7oyBr4bu5IG7Eg25nLiIsIndjX3Byb2Nlc3NfZGVzY3JpcHRpb24iOiJWR25odXI5d0lHUGh1cTF1SUhiaHU1dHBJRzNEdEdrZ2RITEdzT0c3blc1bklNU1J3NkJ2SUhUaHVxRnZJR3RvNGJ1ZmFTQnVaMmhwNGJ1SGNDQjBhY09xYmlCMGFlRzZ2MjR1In0sIjMiOnsid2NfcHJvY2Vzc19oZWFkaW5nIjoiSGnhu4duIHRo4buxYyBow7NhIMaw4bubYyBtxqEgY+G7p2EgYuG6oW4hIiwid2NfcHJvY2Vzc19kZXNjcmlwdGlvbiI6IlMybmh1cjl1SUhSbzRidXBZeXdnYStHN3VTQnV4SU51WnlCMGNtOXVaeUIwNGJxbmJTQjBZWGtzSUdMR3NPRzdtMk1nWTNYaHU1RnBJR1BEdVc1bklDSkM0YnF1VkNERWtPRzZwbFVnVkVqaHU3QkRJRWhKNGJ1R1RpQlVTTU9VU1NJaCJ9fQ=="]
[wc_kc_section_title _id="904659" wc_section_title="Học viên nói gì về chúng tôi" wc_section_title_description="Q+G6o20gbmjhuq1uIGPhu6dhIG5o4buvbmcgaOG7jWMgdmnDqm4gdOG6oWkgVk5VSyBJbm5vdmF0aW9uIEh1Yi4uLg=="][wc_kc_testimonials_box _id="549713" wc_testimonialsbox_type="carousel_type" wc_testimonialsbox_columns="two_columns" wc_testimonialsbox_skin="dark_background" wc_testimonialsbox_group="default"]
[wc_kc_section_title _id="926245" wc_section_title="Tin tức mới nhất" wc_section_title_description="Q8OhYyB0aW4gdOG7qWMgbeG7m2kgbmjhuqV0IHPhur0gxJHGsOG7o2MgY+G6rXAgbmjhuq10IHRoxrDhu51uZyB4dXnDqm4gdsOgIMSR4bqneSDEkeG7pyDEkeG6v24gbeG7jWkgbmfGsOG7nWku"][wc_kc_veterinary_blog _id="123677" wc_educblog_limit="3" wc_educblog_columns="three-column" wc_educblog_blog_button_link="http://mis.vnuk.edu.vn/?page_id=527" wc_educblog_blog_button_text="Load More …" wc_educblog_categories="post"]
[wc_kc_section_title _id="561773" wc_section_title="Đối tác của chúng tôi" wc_section_title_description="RGFuaCBkw6FjaCBjw6FjIGPDtG5nIHR5LCBkb2FuaCBuZ2hp4buHcCBow6BuZyDEkeG6p3UgduG7gSBraOG7n2kgbmdoaeG7h3AgxJFhbmcgaOG7o3AgdMOhYyB24bubaSBjaMO6bmcgdMO0aS4="][wc_kc_brands_carousel _id="231307" wc_brandcarousel_images="eyIxIjp7IndjX2JyYW5kY2Fyb3VzZWxfbGluayI6Imh0dHA6Ly9kaW5odWIub3JnL3ZpL3RyYW5nLWNodS8iLCJ3Y19icmFuZGNhcm91c2VsX2xvZ28iOiI4NDUifSwiMiI6eyJ3Y19icmFuZGNhcm91c2VsX2xpbmsiOiJodHRwOi8vZG5lcy52bi8iLCJ3Y19icmFuZGNhcm91c2VsX2xvZ28iOiI4NDcifSwiMyI6eyJ3Y19icmFuZGNhcm91c2VsX2xpbmsiOiJ1ZG4udm4iLCJ3Y19icmFuZGNhcm91c2VsX2xvZ28iOiI4NTAifX0="]
X